Psychotherapie

Bij Vlinderpad kan je terecht voor psychologische ondersteuning wanneer het leven wat moeilijker verloopt of wanneer je nood hebt aan een klankbord.

Learn More

Psychodiagnostiek

Bij Vlinderpad kan je terecht voor screening en uitgebreidere psychologische testonderzoeken bij vermoedens van leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Learn More
I BUILT MY SITE FOR FREE USING