Psychotherapie

Vlinderpad voorziet psychologische begeleiding en psychotherapie voor:

Kinderen en jongeren (en hun ouders) van 9 tot 18 jaar met:

- angst- en stemmingsklachten

- gedrags- en ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autismespectrumstoornis)

- leermoeilijkheden

- aanpassings- en verwerkingsproblemen (echtscheiding, rouw,... )

- sociale moeilijkheden (o.a. pesten/gepest worden, moeilijk vrienden maken, ...)


Volwassenen (18+ jaar) met:

- emotionele klachten (depressie, burn-out, stress,...)

- angstklachten

- aanpassings- en verwerkingsproblemen (echtscheiding, rouw, pensioen, werkloosheid,...)

- zingevingsvragen

- vragen rond identiteit (zelfbeeld, zelfvertrouwen,...)

I BUILT MY SITE FOR FREE USING